Rekrutacja na nowy rok szkolny

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Od września 2017 roku w klasie pierwszej uczennice rozpoczną naukę w dwóch szkołach. W 4-letnim technikum oraz 3-letniej szkole branżowej I stopnia (dawna szkoła zawodowa). Chętne kandydatki zachęcamy do osobistego odwiedzenia nas, zwłaszcza podczas ferii zimowych lub do kontaktu telefonicznego. Dokumenty można składać już od 1 lutego 2017 r.
Więcej szczegółów znajduje się na naszej stronie w zakładce rekrutacja.

"O finansach - między nami kobietami"

Od dnia 27.09.2016r. w naszej szkole realizowany jest projekt z Narodowym Bankiem Polskim "O finansach - między nami kobietami". Składa się z kilku etapów edukacyjnych.
I etap 6-10 października 2016: Pojęcia ekonomiczne - nie takie straszne jak piszą. Etap ten obejmuje zagadnienia z rynku finansowego w Polsce: PKB, stopy procentowe, inflacja - deflacja, funkcje i zadania NBP. Uczennice poznają stronę internetową NBP oraz portal portal NBPortal. Część materiałów zostanie wykorzystana do projektu grupowego.

Strony