Zespół Szkół Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu

Od września 2012 roku szkoła bez czesnego.
W związku z reformą wkraczającą do szkół ponadgimnazjalnych nasze szkoły będą kształcić w nowych zawodach. Sprawdź poniżej.

DSC02093.JPG

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Sióstr Niepokalanek

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Typowymi miejscami pracy technika organizacji usług gastronomicznych są restauracje, kafeterie, snack-bary, kawiarnie. Może być on również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

Plan nauczania obejmuje:

przedmioty ogólnokształcące, m. in.: j. angielski, j. niemiecki, w zakresie rozszerzonym: biologia, j. angielski

przedmioty zawodowe:

wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
język angielski zawodowy,
działalność gospodarcza w gastronomii,
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
zasady żywienia,
organizacja produkcji gastronomicznej,
usługi gastronomiczne,
pracownia gastronomiczna,
pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej,
pracownia obsługi klienta,
praktyka zawodowa: 4 tygodnie.

zawód: technik obsługi turystycznej
Jest to zawód dający duże możliwości na rynku pracy. Program przewiduje przygotowanie do pracy w biurach podróży, ale nabyte umiejętności pozwolą absolwentce odnaleźć się na wielu atrakcyjnych stanowiskach pracy. Znakomici nauczyciele oraz systematyczne konwersacje z native speakerem stanowią gwarancję nabycia umiejętności posługiwania się językami obcymi (j. angielski, j. niemiecki i j. włoski dla upartych). Nowocześnie wyposażone pracownie, zwłaszcza informatyczna, umożliwią absolwentce profesjonalną obsługę sprzętu elektronicznego spotykanego w biurach, a nnndbałość o wysoką kulturę osobistą pomoże w dorosłym życiu osobistym i zawodowym.

Plan nauczania obejmuje:

przedmioty ogólnokształcące, m. in.: język angielski i do wyboru: j.niemiecki, j.rosyjski, geografia, historia lub język angielski na poziomie rozszerzonym

przedmioty zawodowe:
język angielski zawodowy,
język niemiecki zawodowy,
podstawy turystyki,
obsługa ruchu turystycznego,
geografia turystyczna,
ekonomia i prawo w turystyce,
marketing usług turystycznych,
obsługa informatyczna w turystyce,
zajęcia praktyczne,
specjalizacja (kurs pilotów wycieczek zagranicznych),
praktyki zawodowe (12 tygodni)

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski

zawód: kucharz

Biały Klasztor

3-letnia szkoła przygotowująca do zawodu. Praktyki realizowane są w szkole w ramach zajęć praktycznych. Praktyka zawodowa w zakładzie pracy 4 tygodnie w klasie II. Szkoła stwarza możliwość nadrobienia zaległości naukowych i podjęcia dalszego kształcenia w liceum. Absolwentki są chętnie zatrudniane przez pracodawców.