zasady wychowawcze


System wychowawczy stworzony przez bł. Matkę Marcelinę oparty jest na czterech zasadach:
1. Bóg wszystkim, przez wszystko do Boga.
2. Bóg nas stworzył Polakami.
3. Wierność obowiązkom stanu.
4. Nauczyć dzieci myśleć.