Stypendium


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
Otrzymuje uczennica, która otrzymała promocję z wyróżnieniem (średnia ocen minimum 4,75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednej uczennicy danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.


Stypendystki

Rok szk. 2002/2003 - Maria Cisek (kl. IVT)
Rok szk. 2003/2004 - Celina Lach (kl. IVT)
Rok szk. 2004/2005 - Grażyna Szczecina (kl. IIT)
Rok szk. 2005/2006 - Nina Niepsuj (kl. IIT)
Rok szk. 2006/2007 - Grażyna Szczecina (kl. IVT)
Rok szk. 2007/2008 - Nina Niepsuj (kl. IVT)
Rok szk. 2008/2009 - Monika Ratułowska (kl. IIT)
Rok szk. 2009/2010 - Agnieszka Raczek (kl. IIT)
Rok szk. 2010/2011 - Monika Ratułowska (kl. IVT)
Rok szk. 2011/2012 - Agnieszka Raczek (kl. IVT)
Rok szk. 2012/2013 - nie przyznano
Rok szk. 2013/2014 - Katarzyna Kumor (kl. IVT)
Rok szk. 2014/2015 - Iwona Zięcina (kl.IIT)
Rok szk. 2015/2016 - Monika Szeptak (kl.IIT)
Rok szk. 2016/2017 - Tatiana Szemitko (kl.IIT)