RodziceSzanowni Państwo! Zachęcamy do przekazywania nam informacji za pomocą poczty elektronicznej. Poczta przesyłana na adres szkoły sniep@ns.home.pl jest odbierana kilka razy dziennie przez siostrę dyrektor. Nie ma problemu z przesłaniem informacji dalej do wychowawczyni, czy nauczyciela. Można w ten sposób uniknąć problemu z dodzwonieniem się. Będziemy się starać na bieżąco odpowiadać na te listy.

[08.09.2014]

Kieszonkowe

Bardzo prosimy, żeby nie przekazywać na konto szkoły pieniędzy przeznaczonych dla uczennic (kieszonkowe, pieniądze na książki, wycieczki itp.) Można je przesyłać przekazem pocztowym lub na osobiste konto uczennicy. W razie jego braku, można skorzystać z konta s.Agnes (dane poniżej), podając imię i nazwisko córki i ewentualne przeznaczenie przekazywanej kwoty.

Dane konta: właściciel: Agnieszka Michna, Bank: PKO BP SA,
90 1020 5558 0000 8002 3063 8400


Opłaty miesięczne:
  • uczennice dochodzące - 65 zł/mc (20zł-zajęcia praktyczne, 45zł-II śniadania)
  • uczennice mieszkające w internacie - 240 zł/mc (20zł-zajęcia
    praktyczne, 220zł-żywienie w internacie)

Jest to orientacyjny koszt, który w razie dni wolnych jest proporcjonalnie mniejszy. Szczegółowe informacje poniżej. Prosimy o terminowe wpłaty do 10-go każdego miesiąca.
Informacje szczegółowe:
TGH - opłaty w roku szk. 2016/17
ZSG - opłaty w roku szk. 2016/17
w załączniku na dole strony


Opłaty roczne:
  • ubezpieczenie
  • fundusz uzupełniający (wycieczka naukowa, rekolekcje, nagrody itp.) - 100 zł

UWAGA: Powyżej trzech dni nieobecności uczennicy w szkole, opłata za wyżywienie nie jest pobierana.