Patronka


Królowa PolskiM.B. Królowa Polski

Szkoła rozpoczęła działalność w 1897r. jako Szkoła Powszechna oraz Gimnazjum Humanistyczne im. Królowej Korony Polskiej. Od początku była to szkoła żeńska z internatem i tak jest do dziś.

Patronkę wybrała szkole założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek i Białego Klasztoru w Nowym Sączu - bł. Matka Marcelina Darowska. Już w dzieciństwie Jej marzeniem było zrobić coś dla Polski, a kiedy stanęła na czele nowego zgromadzenia, postawiła mu za zadanie - odrodzenie Ojczyzny przez wychowywanie dziewcząt na dobre żony, matki i obywatelki kraju. Wierzyła, że tak uformowane kobiety będą zaczynem odrodzenia rodziny, a przez nią całego społeczeństwa.

Bł. Matka Marcelina miała świadomość, że stawia przed wychowankami niepokalańskimi bardzo trudne zadanie, dlatego zachęcała:

Jedno wam najszczególniej polecam: kochajcie, czcijcie duszą i sercem, słowami i czynami Niepokalaną Matkę naszą Maryję. Trzymajcie się Jej wiernie i niezachwianie we wszystkich chwilach i kolejach życia waszego.

Matka Marcelina wielokrotnie przepowiadała zmartwychwstanie Ojczyzny:

W duchu zobaczyłam wskrzeszenie Polski, bo Matka Boża jej Królową. Grzeszyliśmy wiele i wiele grzeszymy, lecz do Niej się uciekając, Ją czcząc i w hołdzie Jej koronę Ojczyzny naszej składając, zjednaliśmy miłosierdzie Boże. Długi wypłacone być muszą, ale Maryja pokaże światu, że nikt Jej darmo nie wzywa.