Nauczyciele

SIOSTRY NAUCZYCIELKI
 • s. Agnes - dyrektor szkoły, historia,edukacja dla bezpieczeństwa
 • s. Magdalena - mistrzyni internatu, religia
 • s. Daria - matematyka
 • s. Felicja - technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, zajęcia praktyczne
 • s. Marcelina - technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, obsługa konsumenta, pracownia obsługi klienta, usługi gastronomiczne
 • s. Sylwia - przedmioty ekonomiczne, przedmioty informatyczne, wdż
NAUCZYCIELE ŚWIECCY
 • Katarzyna Cempa - historia, WOS
 • Zofia Kosecka - wychowanie fizyczne
 • Anna Święs - biologia, chemia, fizyka
 • Lucyna Kożuch - język niemiecki
 • Weneda Michalik - wyposażenie techniczne
 • Monika Mróz-Stachurska - podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego,
 • Barbara Bałuc - język polski, wiedza o kulturze
 • Jolanta Święs - Góra - geografia, geografia turystyczna
 • Małgorzata Stelmach - język angielski, język angielski zawodowy
 • Paulina Wiewiór - język angielski, język angielski zawodowy
 • Elżbieta Winiarska - technologia gastronomiczna, zajęcia praktyczne
 • Barbara Wójcik - przedmioty ekonomiczne, BHP
 • Aleksandra Zaczyk - matematyka
 • Wioletta Kosakowska- przedmioty zawodowe gastronomiczne
 • INNI PRACOWNICY SZKOŁY
  • s. Pacella - szefowa kuchni
  • s. Brygida - kierownik stołówki
  • Barbara Krawczyk - kierownik gospodarczy
  • Bernadeta Klimczak - księgowa
  • Katarzyna Cempa - sekretarka szkoły