Kontakt

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Sióstr Niepokalanek
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek

33-300 Nowy Sącz, ul. Poniatowskiego 7
tel. (018) 442-04-04, 443-83-47

e-mail: sniep@ns.home.pl

Numery kont bankowych:

Nazwa rachunku: ZSG Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
BS - Nowy Sącz
Nr rachunku: 77 88110006 0000 0043 5828 0001

Nazwa rachunku: TGH Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
BS - Nowy Sącz
Nr rachunku: 17 88110006 0000 0000 0127 0001