Izba Pamięci Narodowej


Izba Pamięci

Szczególnym miejscem w szkole jest Izba Pamięci Narodowej, gdzie z wielkim oddaniem s.Eryka skompletowała eksponaty upamiętniające martyrologię narodu polskiego w okresie okupacji hitlerowskiej. Uroczyste jej otwarcie miało miejsce 9 listopada 1977 roku.
Wykonana ręcznie mapa Europy przedstawia szlak bojowy żołnierza polskiego w czasie trwania II wojny światowej, a dokładna legenda odnosi się do najważniejszych bitew, krótko opisanych wraz z nazwą walczącego w tym miejscu oddziału.
Wspaniałym uzupełnieniem są oryginalne mundury: Brygady Górskiej z września 1939 roku oraz II Korpusu Polskiego (żołnierze tej formacji zdobyli Monte Cassino).
Jedna z gablot poświęcona jest w całości martyrologii Polaków w obozach koncentracyjnych. Można w niej między innymi zobaczyć obozowy pasiak Jana Klimczaka oraz wykonany przez niego pierścień, różaniec z chleba wykonany w obozie dla kobiet w Ravensbruecku przez Halinę Hełmeckiej.

Izba Pamięci
Kolejna gablota poświęcona jest wybitnym przywódcom i zasłużonym działaczom sądeckiego podziemia: majorowi Franciszkowi Żakowi, Janowi Klimaczakowi, Stefanowi Pachowi oraz przewodnikom i kurierom: Zbigniewowi Rysiowi, Romanowi Stramce, Janowi Freislerowi, Izabeli i Danucie Potoniec. W żadnym innym miejscu w Nowym Sączu nie ma takich eksponatów - drewniane pojemniczki, w których umieszczono ziemię z obozów w Majdanku i Oświęcimiu, z Pawiaka,
Monte Cassino i Katynia. W okresie okupacji Siostry Niepokalanki prowadziły tajne nauczanie, przygotowując uczennice również do egzaminu dojrzałości. Jedna z gablot zawiera dokładny wykaz uczennic i  uczniów(!), którzy w tym czasie pobierali naukę w murach Białego Klasztoru oraz wymieniona została imiennie lista sióstr - nauczycielek.
W tym miejscu nie tylko dotyka się historii, ale także zupełnie innego znaczenia nabiera słowo patriotyzm, jedna z najważniejszych zasad wychowawczych szkół Sióstr Niepokalanek.

B.Gleń-Balicka - nauczycielka historii